× หน้าแรก แจ้งซ่อมบำรุงฯ (Maintenance) รายงานผลการซ่อมบำรุงฯ (Report) รายชื่อช่างเทคนิค (Technician)
Administrator

เมนูระบบงาน

ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์เทคโนโลยีโรงเรียน (E-Maintenance)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 9 โทรสาร.0-4281-1697