หน้าแรก× แจ้งซ่อมบำรุงฯ (Maintenance) รายชื่อช่างเทคนิค (Technician)
+ ผู้ดูแลระบบ++ E-SERVICE สพป.ลย.๑

☰MENU

ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697