หน้าแรก× แจ้งซ่อมบำรุงฯ (Maintenance) รายชื่อช่างเทคนิค (Technician)
+ ผู้ดูแลระบบ++ E-SERVICE สพป.ลย.๑

☰MENU

ระบบแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยี - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถนนเลย - เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร.0-4281-3112 - 4 ต่อ 3 โทรสาร.0-4281-1697
   นาย ยุทธพล ศรีพล
ช่างเทคนิค
โทร. 0872336293
ใช้งาน
   นาย บัวผัน ศรีชมชื่น
ช่างเทคนิค
โทร. 0857537272
ใช้งาน
   admin
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
โทร.
ใช้งาน
   นาย มณฑล พร้อมสันเทียะ
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
โทร. 0956586503
ใช้งาน
   นาย จักรกฤษ อาจแก้ว
เจ้าหน้าที่เขตพื้นที่
โทร. 0872177314
ใช้งาน